ExpositieRent_logo_3
ExpositieRentl_ogo_1
ExpositieRent_logo_2
ExpositieRent_logo
Kamervoort 45a
6687 LC Angeren
Nederland
Tel: +31 (0)6 427 361 75
www.expositierent.nl
info@expositierent.nl 
Privacybeleid
Privacybeleid 1.2
 
Met vriendelijke groet,

M. Middelham & M.J. Rijgersberg
ExpositieRent / In Kennis
Verhuur interactieve natuur & MilieutentoonstellingenPrivacybeleid ExpositieRent & In Kennis

Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-06-2018
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ExpositieRent. U dient zich ervan bewust te zijn dat ExpositieRent  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
ExpositieRent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ExpositieRent of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ExpositieRent  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ExpositieRent of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.
Foto’s
Wij hebben foto’s van personen op onze website gepubliceerd. Wij realiseren ons dat hier een knelpunt kan liggen i.v.m. de AVG.

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens, wij beroepen ons op de 6e grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen’. Dit gerechtvaardigd belang kent een aantal afwegingen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken

1. Gerechtvaardigd belang

Ten eerste moet het gaan om een gerechtvaardigd belang. Dit belang moet rechtmatig, voldoende duidelijk verwoord en ook echt aanwezig zijn. Dat is zo wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om uw bedrijfsactiviteiten te verrichten.

Het is onze missie natuur- & milieu educatie te bieden aan mensen
, met name aan kinderen in het primair onderwijs. Onze klanten zijn instellingen zoals:  Milieu Educatie Centra, Natuurmusea, Gemeentelijke instellingen, Bezoekerscentra van natuurparken. Middels het huren van één van onze tentoonstellingen  (of plaatsen van een educatieve Waterontdekplek) bieden zij actief natuur & milieu educatie aan vooral kinderen in het primair onderwijs. Zij vormen hun primaire doelgroep. Het uiteindelijke doel is dat kinderen zich bewust zijn van natuur & milieu en duurzaam met onze wereld om leren gaan. Tegelijk beďnvloeden kinderen hun ouders en andere volwassenen op een positieve manier om duurzamer te handelen door bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen. Dit is het schaal vergrotende effect.
Ons gerechtvaardigd belang is het algemeen belang van een wereld waarin milieu en natuur een belangrijke plaats innemen.

2. Noodzakelijkheid:

Het beperkte gebruik van foto’s met mensen is noodzakelijk voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Het is voor ons welhaast onmogelijk een realistisch beeld van een milieu-educatieve kindertentoonstelling te geven zonder kinderen. Het is net als een foto van een voetbalelftal die scoort zonder voetballers of een groot feest zonder feestende mensen. De reactie van het publiek op onze tentoonstellingen is waar het om draait. Wij laten enkel zien dat de fysieke indruk veel groter is dan bij geschreven woorden. (80% tegenover 20%).

Wij gebruiken de foto’s niet om personen te kunnen vinden, te identificeren of om hen te promoten
.

Bij publicatie van alle foto’s houden wij natuurlijk nadrukkelijk rekening met privacy door bij de foto na te gaan of er vervelende, gęnante of intieme details op staan. Deze publiceren wij niet.

Wij houden expliciet geen persoonsgegevens bij van de personen op de foto’s zodat hun identiteit juist niet te achterhalen is en zich niet op onze beveiligde servers bevind. Wij willen voorkomen dat iemand ooit kan achterhalen wie er op een foto staat. De ultieme beveiliging daarvoor is dat wij het zelf ook niet weten.
De beste beveiliging is immers niet weten.  

De enige personen die duidelijk model hebben gestaan, te weten de personen op de foto’s van de “Dinotentoonstelling” zijn persoonlijke vrienden waarvan de ouders toestemming hebben verleend tot het gebruik van de foto’s.

3. Afweging belangen

Wij wegen niet onze belangen af tegenover de belangen van personen in foto’s. Wij wegen hiervoor het belang van een schonere en betere wereld af. Dit propageren wij zo ook in onze tentoonstellingen, bijvoorbeeld in de duurzaamheidstentoonstelling “Deur dicht! Licht uit!”. We laten twee werelden zien, een schone en een vieze wereld en stellen altijd de vraag die het algemeen belang dient: In welke wereld wil jij liever leven?

Wij nemen de volgende 3 geldende regels hierbij in acht:
Proportionaliteit: staat belang in verhouding tot de inbreuk?
Ja, wij vinden van wel. Wij wegen zorgvuldig af welke foto’s wij plaatsen en met welk doel. Wij doen er alles aan dat deze personen niet te identificeren of te achterhalen zijn. Wij zullen nooit ongepaste foto’s publiceren of specifiek op de personen in de foto gericht zijn. Het belang van een schone wereld waar mensen met respect voor het milieu omgaan is het algemene en hoogste belang dat er wellicht bestaat. Dit algemene belang begint altijd bij educatie.
Subsidiariteit: is dit de beste manier om het te bereiken? Of zijn er nog andere manieren?
Ja, dit vinden wij de beste manier om het doel te bereiken. Wel zullen we extra veel aandacht aan dit onderwerp blijven besteden en steeds opnieuw afwegen of wij bestaande foto’s met personen kunnen verwijderen en vervangen door foto’s zonder personen of van personen die wel expliciet toestemming hebben verleend. Wij zijn echter genoodzaakt te werken met foto’s die in de loop van het meer dan 20 jarige bestaan van het bedrijf zij gemaakt. Wij kunnen niet zomaar even nieuwe foto’s maken, dit kost veel tijd omdat wij zelf niet aanwezig zijn bij geplaatste tentoonstellingen en deze niet altijd geplaatst zijn.
C. Doeltreffendheid: bereik ik met inbreuk wat ik wil bereiken?
Ja, wij bereiken het doel dat wij willen bereiken met de, overigens zeer beperkte, inbreuk. Wij willen hierbij dan ook nadrukkelijk aangeven dat wij sinds het bestaan van het bedrijf in 1994 nog nooit een klacht van een ouder of kind hebben mogen ontvangen met de vraag foto’s te verwijderen omdat zij hier herkenbaar op stonden.

Toch willen wij benadrukken dat iedereen te allen tijde een verzoek bij ons kan indienen om een foto of (deel van) een video van de website te laten verwijderen, dan wel onherkenbaar te maken . Eén telefoontje of mailtje volstaat. Wij zullen ons uiterste best doen om aan een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk gehoor te geven.

Naar ons beste inzicht hebben wij zelfstandig getracht aan de verantwoordingsplicht die de AVG ons voorschrijft, te voldoen.
Bij nieuwe inzichten zullen wij onze dit privacy beleid herzien.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

ExpositieRent                              
M. Middelham                             
Kamervoort 45a
6687 LC Angeren
Tel: +31 (0) 6 42736175
Email: info@expositierent.nl

In Kennis (partnerbedrijf)
M.J. Rijgersberg
Zweepslag 9
6852 ED Huissen
Tel: +31(0) 6 24757051
Email: info@inkennis.nl
AVG Privacy Wetgeving

Vanaf 25 mei a.s. zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR.

Ook na 25 mei willen wij u graag op de hoogte blijven houden van het nieuws omtrent onze producten en services. Zonder uw toestemming kunnen we u geen e-mails meer toesturen. Indien u geen toestemming wilt geven voor deze dienstverlening, kunt u zich afmelden via het emailadres onderaan deze privacyverklaring of indien het een nieuwsbrief betreft via de link “uitschrijven” onderin de nieuwsbrief.
Doet u niets, dan gaan wij ervan uit dat u onze berichten wilt blijven ontvangen en dat we uw opgeslagen gegevens mogen blijven bewaren.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde afmelden voor onze emails middels de link onderaan iedere mailing of direct via info@expositierent.nl.